Bc. Petra Žočková

Bakalářská práce

Vytváření organizační architektury operačních záloh Armády České Republiky

Organization of operational reserves of Czech military
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vytváření organizační architektury operačních záloh Armády České republiky. Popsány jsou zejména oblasti formulace pracovních úkolů, vytváření pracovních míst, kritéria a výběr specialistů. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje teoretická východiska formování organizační architektury zmíněných oblastí. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of organizational architecture operational reserves of the Czech Army. Described are the particular formulation of the job, job creation, selection criteria and specialists. The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes the theoretical basis of the formation of organizational architecture of those areas. In the second chapter are characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní