Jakub ŘEHOŘ

Diplomová práce

Otázka osobní svobody ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Issue of personal freedom in accordance to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Anotace:
Práce se zaměřuje na otázku osobní svobody, její vymezení a postavení v katalogu lidských práv, přičemž stěžejní část práce je věnována zejména institutu osobní svobody v návaznosti na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Největší důraz je kladen zejména na čl. 4 a 5, kde je rozvedena problematika novodobého otroctví, nevolnictví, nucených prací a dále také institut zatčení …více
Abstract:
The work is focused on the question of personal freedom, its definition and status in the catalog of human rights. Fundamental part of the work is dedicated to the institute of liberty in relation to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The greatest emphasis is placed on articles 4 and 5, where it is placed an issue of modern slavery, servitude, forced labor and also the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Tronečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHOŘ, Jakub. Otázka osobní svobody ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická