Vojtěch Pavlíček

Bachelor's thesis

Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti

Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti
Abstract:
Tato práce se snaží definovat dopad ropných šoků na hospodářství. V teoretické rovině zkoumá obecný vliv změn ceny ropy na ekonomiku a možnosti centrální banky na tyto změny reagovat, což se ukazuje jako značně problematické vzhledem k časovému zpoždění účinnosti měnové politiky. V praktické části je uveden mimo jiné vývoj ropných šoků od 70. let se zaměřením na poslední krizi od roku 2014 na ekonomice …more
Abstract:
This paper attempts to define the impact of the oil price shocks on the economy. In the theory paper examines the general impact of the changes in the oil prices on the economy and the possibility of the central bank to respond to these changes, which proves to be quite difficult due to the time lag in the effectiveness of monetary policy. The practical part includes, inter alia, the development of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2016
  • Supervisor: Zdeněk Pikhart
  • Reader: Ivo Strejček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52305