Bc. Aneta Chatzigeorgiu

Diplomová práce

Umění tělních tekutin. Teorie a praxe mezi bio art a sci art

The Body Fluid Art: Theory and practice between Bio Art and Sci Art
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na představení umění tělních tekutin (body fluid art) jako tvorby v prostoru mezi bio art a sci art. Výzkumný projekt bude rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. Nejdříve představím pojem umění tělních tekutin v rámci bio art a sci art a následně budu dokumentovat vlastní praktický experiment v kontextu umění tělních tekutin, jehož hlavním výstupem …více
Abstract:
The master´s thesis focuses on the presentation of body fluid art as a creation in the space between bio art and sci art. The research project is divided into two parts – theoretical and practical. Firstly, I introduce the concept of body fluid art within bio art and sci art and then I document my own practical experiment in the context of body fluid art, that results in a personalised ring with a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie interaktivních médií / Teorie interaktivních médií