Hana Prochová

Bachelor's thesis

Znalosti sester v oblasti paliativní péče na vybraných pracovištích FN Brno

Knowledge of nurses in field of palliative care at selected departments of The University Hospital Brno
Abstract:
Bakalářská práce s hlavním tématem paliativní péče je rozdělena do dvou částí. První, část teoretická, uvádí definice, primární informace a dělení spjaté s paliativní péči, následující kapitoly jsou věnovány ošetřovatelství v paliativní péči, vývoji paliativní péče v České republice, včetně integrace paliativní péče do nemocnic, hodnocení kvality života pacientů v paliativní péči a vzdělávání sester …more
Abstract:
Bachelor thesis with main topic of palliative care is divided into two parts. First theoretical part introduces definition, primary information and division tied to palliative care. Following chapters are dedicated to treatment in palliative care, development of palliative care in Czechia including integration of palliative care in hospitals, continuing with assessment of patient quality of life in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jiřina Večeřová
  • Reader: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse