Bc. Jan Cikrt

Diplomová práce

Vliv novodobé finanční krize na pojistný trh ČR

The Impact of Recent Financial Crisis on Czech Insurace Market
Anotace:
Celosvětová finanční krize od svého počátku globálně negativně poznamenala fungování finančního systému ve všech jeho sektorech a stále hlouběji se promítá do reálné ekonomiky. Cílem diplomové práce je na základě analýzy vybraných pojistných ukazatelů českého pojistného trhu zhodnotit vliv a dopad novodobé finanční krize na pojistný trh.
Abstract:
The global financial crisis since its inception globally negatively influence the functioning of the financial system in all its sectors and deeper translates into the real economy. The aim of the thesis is based on an analysis of selected indicators of insurance Czech insurance market to assess the influence and impact of the recent financial crisis on the insurance market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Východský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS