Bc. Veronika Brezinová

Bakalářská práce

Porovnanie výslovnosti študentov čínštiny z vybraných krajín

Pronunciation comparison of students of Chinese language from selected countries
Abstract:
These days Chinese is a language taught all over the world. More and more universities are opening new programmes focused on China and Chinese language. There are also more language agencies, which are opening courses of Chinese. The reason is not only the interest in Chinese culture, but also increasing interest of the employers in employees with knowledge of this language, caused by cooperation of …více
Abstract:
Čínština je v dnešnej dobe jazykom vyučovaným po celom svete. Čím ďalej tým viac univerzít otvára nové odbory zamerané na Čínu a čínštinu. Zároveň môžeme vidieť viac jazykových agentúr, ktoré otvárajú kurzy čínštiny. Dôvodom je nielen záujem o čínsku kultúru, ale aj čím ďalej tým väčší záujem zamestnávateľov o zamestnancov so znalosťou tohoto jazyka, zapríčinený spoluprácou mnohých firiem z Čínou. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Han, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny