Bc. Klára Kubíčková

Diplomová práce

Orientační měření barev v potravinářství

Approximate Color Measurement in Food Procesing Industry
Anotace:
Cílem práce je navrhnout orientační metodu měření barev pomocí digitálního fotoaparátu. Metoda by měla být orientační, levnější a dostupnější než standardní kolorimetrická nebo spektrofotometrická měření. Výsledky porovnám pomocí barevného vzorníku a počítačového programu GIMP.
Abstract:
The main objective of this work is to propose an indicative method of color measurement by using a digital camera. The method should be indicative, cheaper and more accessible than standard colorimetric or spectrophotometric measurments. The results will be compared by using a color sampler and a computer program GIMP.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíčková, Klára. Orientační měření barev v potravinářství. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin