Bc. Klára Kubíčková

Master's thesis

Orientační měření barev v potravinářství

Approximate Color Measurement in Food Procesing Industry
Abstract:
Cílem práce je navrhnout orientační metodu měření barev pomocí digitálního fotoaparátu. Metoda by měla být orientační, levnější a dostupnější než standardní kolorimetrická nebo spektrofotometrická měření. Výsledky porovnám pomocí barevného vzorníku a počítačového programu GIMP.
Abstract:
The main objective of this work is to propose an indicative method of color measurement by using a digital camera. The method should be indicative, cheaper and more accessible than standard colorimetric or spectrophotometric measurments. The results will be compared by using a color sampler and a computer program GIMP.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kubíčková, Klára. Orientační měření barev v potravinářství. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Chemistry and Food Technologies / Technology, Hygiene and Economics of Food Production