Stela Müllerová

Bakalářská práce

Sociálne poistenie a verejné financie

Social Insurance and Public Finance
Abstract:
MÜLLEROVÁ, Stela: Social Insurance and Public Finance. [Bachelor’s Thesis]. Banking Institute, College of Banking Prague, Foreign College Banská Bystrica. Department of Economic and Social Sciences. Thesis Supervisor: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. Year of defence: 2013. Number of pages: 65 The author analyses the important trends in public finances in Slovakia. The thesis focuses on the theory of …více
Abstract:
MÜLLEROVÁ, Stela: Sociálne poistenie a verejné financie. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 65 Autorka analyzuje podstatné tendencie vo verejných financiách na Slovensku. Zameriava sa na teóriu verejných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře