Bc. Šárka Panochová

Diplomová práce

Playing the Race Card: Debating Racism on The O'Reilly Factor

Playing the Race Card: Debating Racism on The O'Reilly Factor
Anotace:
Tato práce analyzuje, jak je v televizním pořadu The O'Reilly Factor jazykově zpracováváno téma post-rasismu. Cílem práce je zkoumat, jak moderátor pořadu Bill O’Reilly mluví o Afroameričanech a těch, kteří zastávají názor, že rasismus v Americe stále existuje, a tím odhalit, jak se může ideologie nepřímo a často skrytě šířit skrze jazyk.
Abstract:
This thesis analyzes verbal representations of the idea of post-racism on the TV show The O'Reilly Factor. The aim is to investigate how the show host Bill O’Reilly speaks about African Americans and those who propose the idea that racism still exists in the U.S., and thus expose how ideology can be indirectly and often covertly spread via language.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Oponent: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta