Ing. Pavel Kuba

Bakalářská práce

Srovnání faktorů migrace v ČR a ve Francii

Comparison of Migration Factors in the Czech Republic and France
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Srovnání faktorů migrace v ČR a ve Francii“ je důkladně popsat a následně porovnat migrační proudy do Francie a České republiky společně s jejich ekonomickými dopady. Práce je členěna do tří částí, první dvě se soustředí na popis migračních situací obou zemí, závěrečná část pak obě dvě situace porovnává. Při popisu migračních proudů do obou zemí je kladen důraz převážně na …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis named „Comparison of migration factors in CR and France“ is thoroughly describe, and then compare the migration flows to France and Czech Republic together with their economic impacts. This thesis is divided into three parts, the first two are focused on the description of the migration situation in both countries, the third compares two situations. In describing migration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta