Ivana Tichá

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

Leisure Activities of children with specific educational needs
Anotace:
Bakalářská práce přiblíží specifika dětí s lehkou a středně těžkou mentální retardací při činnosti v zájmových aktivitách. V praktické části bude představen Školní vzdělávací program pro školní družinu v Základní škole praktické a v Základní škole speciální v Kostelci nad Černými lesy. Bude realizováno výzkumné šetření mapující spokojenost žáků a rodičů s nabídkou aktivit této školy a provedeno srovnání …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB418

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2010
  • Vedoucí: Miroslava Javorská
  • Oponent: Eva Švarcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv