Elisabeth Eisner

Bakalářská práce

Zdravotně orientovaný cestovní ruch v ČR

Medical tourism in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat postavení České republiky v jednom z odvětví zdravotně orientovaného cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o medical turismus, který je stěžejním tématem této práce. V teoretické části vymezuji základní pojmy, kterými jsou cestovní ruch, zdravotně orientovaný cestovní ruch, wellness, lázeňství a medical turismus. V rámci teoretické části je zakomponovaný i právní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the position of the Czech republic in one of the industry's health-oriented tourism. Specifically, the medical tourism which is a central theme of this work. In the theoretical part, I do reserve the basic concepts, which are tourism, health oriented tourism, wellness, balneology and medical tourism. In the framework of the theoretical part is covered also the legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze