Kateřina KORDASOVÁ

Bakalářská práce

Rozdíly mezi městským a venkovským hřbitovem: Případ Hořovic a Mrtníka

Difference between urban and rural cemetary: the case of Hořovice and Mrtník
Anotace:
Cílem této práce bylo pochopit, jak současnou českou společnost ovlivňují hřbitovy, jejich lokalita, jaký je vztah mezi veřejným prostorem a sociální praxí a jaké jsou důležité rozdíly mezi městským a venkovským hřbitovem. Výzkum byl proveden na městském a venkovském hřbitově pomocí nezúčastněného pozorovaní. Další částí výzkumu byly rozhovory s respondenty.
Abstract:
The aim of this study was to understand how contemporary Czech society affect cemeteries, their location, what is the relationship between public space and social practices and what are the important differences between urban and rural cemetery. The research was conducted on urban and rural cemetery using a disinterested observation. Another part of the research were interviews with respondents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORDASOVÁ, Kateřina. Rozdíly mezi městským a venkovským hřbitovem: Případ Hořovic a Mrtníka . Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma