Veronika TESAŘOVÁ

Bakalářská práce

Samuel Phillips Huntington

Samuel Phillips Huntington
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá životem, odbornou činností a prací amerického politického vědce, Samuela Phillipse Huntingtona. Popisuje Huntingtonova raná léta a studium, Huntingtonovo působení na amerických prestižních univerzitách a jeho činnost v Bílém domě jako poradce prezidenta Lyndona Johnsona a prezidenta Jimmy Cartera. Dále popisuje Huntingtonův profesionální vývoj s přihlédnutím k americkým i …více
Abstract:
A bachelor work deals with the life, professional activities and work of American political scientist Samuel Phillips Huntington. The work describes the early years and the study in Huntington's life, Huntington´s influence on the U.S. prestigious universities and his activities in the White House as an advisor to President Lyndon Johnson and President Jimmy Carter. The work also describes Huntington …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESAŘOVÁ, Veronika. Samuel Phillips Huntington. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická