Mgr. Ivo Svoboda

Bakalářská práce

Řeka Jihlava a jaderná elektrárna Dukovany

The Jihlava river and nuclear power plant Dukovany
Anotace:
Práce komplexně popisuje interakci mezi řekou Jihlavou a Jadernou elektrárnou Dukovany. Zaměřuje se na charakteristiku vodních nádrží Dalešice a Mohelno jako prostředku této vazby, hodnotí požadavky elektrárny na vodní tok a věnuje se i problematice dopadů propojení, a to po stránce hydrologické a environmentální. V závěru jsou analyzována a subjektivně hodnocena možná opatření na zmírnění dopadů energetické …více
Abstract:
The work describes the complex interaction between the river Jihlava and Dukovany power plant. It focuses on the characteristics of water bodies Dalešice and Mohelno as a means of binding, assesses power requirements for water flow and devotes to the issue of the impact of interconnection and in terms of hydrological and environmental. Finally, the work analyzes and subjectively assesses possible measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
  • Oponent: RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta