Mgr. Mikuláš Černík

Bakalářská práce

Mezinárodní pracovní migrace a venkov. Případová studie

International workers migration and countryside. Case study
Anotace:
Tématem této práce je podoba migrace zahraničních dělníků do venkovského prostředí. Tuto migraci vnímá jako projev globalizačních procesů, přičemž sleduje jejich charakteristiky v lokalitě jedné konkrétní obce. Tato práce se zabývá odlišnostmi a specifiky příchodu migrantů do venkovského prostoru oproti migraci do městského prostoru. Nová skutečnost přítomnosti migrantů je dále diskutována jako přetvářející …více
Abstract:
This thesis` topic is migration of foreign workers into the rural areas. Migration is concerned as a display of globalisation processes, where its characteristics are located in one particular village. Specifics and differences of migrants entry into the rural space are compared with the urban space. An occrrence of a new fact of migrants presence is further discussed as an element that reshapes already …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Sociální antropologie