Mgr. Mikuláš Černík

Bachelor's thesis

Mezinárodní pracovní migrace a venkov. Případová studie

International workers migration and countryside. Case study
Abstract:
Tématem této práce je podoba migrace zahraničních dělníků do venkovského prostředí. Tuto migraci vnímá jako projev globalizačních procesů, přičemž sleduje jejich charakteristiky v lokalitě jedné konkrétní obce. Tato práce se zabývá odlišnostmi a specifiky příchodu migrantů do venkovského prostoru oproti migraci do městského prostoru. Nová skutečnost přítomnosti migrantů je dále diskutována jako přetvářející …more
Abstract:
This thesis` topic is migration of foreign workers into the rural areas. Migration is concerned as a display of globalisation processes, where its characteristics are located in one particular village. Specifics and differences of migrants entry into the rural space are compared with the urban space. An occrrence of a new fact of migrants presence is further discussed as an element that reshapes already …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Environmental Humanities / Social Anthropology