Theses 

Mezinárodní pracovní migrace a venkov. Případová studie – Mgr. Mikuláš Černík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Mikuláš Černík

Bakalářská práce

Mezinárodní pracovní migrace a venkov. Případová studie

International workers migration and countryside. Case study

Anotace: Tématem této práce je podoba migrace zahraničních dělníků do venkovského prostředí. Tuto migraci vnímá jako projev globalizačních procesů, přičemž sleduje jejich charakteristiky v lokalitě jedné konkrétní obce. Tato práce se zabývá odlišnostmi a specifiky příchodu migrantů do venkovského prostoru oproti migraci do městského prostoru. Nová skutečnost přítomnosti migrantů je dále diskutována jako přetvářející prvek existujících struktur v obci, zejména co se týká druhu bydlení a práce. Přítomnost migrantů je odráží ve změně využívání objektů. Zásadním je budova bývalé fary, přeměněné nejdříve na administrativní budovu JZD a následně na ubytovnu pro migranty, jak je z části využívána dodnes. Osud této budovy byl rovněž prvotním impulsem pro tuto práci. Poznatky byly získány informativními rozhovory s některými zásadními aktéry.

Abstract: This thesis` topic is migration of foreign workers into the rural areas. Migration is concerned as a display of globalisation processes, where its characteristics are located in one particular village. Specifics and differences of migrants entry into the rural space are compared with the urban space. An occrrence of a new fact of migrants presence is further discussed as an element that reshapes already existing structures in the village, housing and working most significantly. Migrants presence mirrors itself in a change of some object usage. The essential object is a former presbytery, than rebuild to an administrative building of agricultural cooperative and than to housing facility for migrants, which is still partly in use. The story of this building was also the first impulse for this work. Findings were gained through informative interviews with crucial actors .

Klíčová slova: Migrace, Venkov, Globalizace. Migration, Countryside, Globalisation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz