Tereza Křížková

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti PRECIOSA-LUSTRY, a.s.

Financial analysis of PRECIOSA-LUSTRY, a.s.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti PRECIOSA – LUSTRY, a.s. za období 2013 až 2017 a na jejím základě posoudit finanční zdraví této společnosti. Bakalářská práce je strukturována do dvou částí, a to do části teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny a popsány metody a postupy, které jsou následně použity v praktické části. V praktické části je popsána charakteristika …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to perform a financial analysis of company PRECIOSA- LUSTRY, a.s. for the period 2013 to 2017 and assess its overall financial situation. The bachelor thesis is structured into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part are described methods that are used in the practical part afterwards. Practical part includes company presentation, designation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Lucie Poulová
  • Oponent: Taisia Nistorenco

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77994

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance