Mgr. Pavla Měchurová

Diplomová práce

Strategie zvládání stresu v kontextu ztráty blízké osoby

Coping strategies in the context of bereavement
Anotace:
Hlavním cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaké copingové strategie lidé používají při vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby. Konkrétně jsme se zabývali vztahem copingových strategií s postoji ke smrti, mírou žalu, demografickými charakteristikami a informacemi vztaženými k zesnulé osobě. Dílčím cílem byla analýza souvislostí míry žalu a postojů ke smrti s vybranými demografickými charakteristikami …více
Abstract:
The main goal of our study was to find which coping strategies people use to deal with the loss of a loved one. Specifically, we studied the relation between coping strategies to attitudes toward death, level of grief, demographic characteristic and information about the deceased person. Secondary goal was to analyze the relation between level of grief, attitude towards death and demographic characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta