Mgr. Pavla Měchurová

Master's thesis

Strategie zvládání stresu v kontextu ztráty blízké osoby

Coping strategies in the context of bereavement
Abstract:
Hlavním cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaké copingové strategie lidé používají při vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby. Konkrétně jsme se zabývali vztahem copingových strategií s postoji ke smrti, mírou žalu, demografickými charakteristikami a informacemi vztaženými k zesnulé osobě. Dílčím cílem byla analýza souvislostí míry žalu a postojů ke smrti s vybranými demografickými charakteristikami …more
Abstract:
The main goal of our study was to find which coping strategies people use to deal with the loss of a loved one. Specifically, we studied the relation between coping strategies to attitudes toward death, level of grief, demographic characteristic and information about the deceased person. Secondary goal was to analyze the relation between level of grief, attitude towards death and demographic characteristic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta