Ing. Zuzana Stašová

Bakalářská práce

Rozbor efektivnosti investice v podniku

Analysis effectiveness of investment in the company
Anotace:
Bakalářská práce podává návrh na přijetí investice, která vede ke zvýšení výkonnosti podniku. Výsledkem finanční analýzy budou zjištěné klíčové nedostatky ve výkonnosti podniku, které by mohly významně ovlivnit přijetí investiční akce, a následně podám návrhy ke zlepšení celkového finančního zdraví. Konkrétní investiční projekt bude hodnocen finančními a nefinančními metodami efektivnosti investice …více
Abstract:
Bachelor thesis submits a proposal for the adoption of the investment, which leads to better business performance. The result of the financial analysis will identify the key gaps in the performance of the company, which could significantly affect the adoption of investment project, and then I will submit proposals to improve the overall financial health. Specific investment project will be evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Sokl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting