Kateřina Šenková

Bakalářská práce

The Influence of Advertisements on Preschool Children and Their Roles in the Purchase Decision Making Process

The Influence of Advertisements on Preschool Children and Their Roles in the Purchase Decision Making Process
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the influence of advertising on preschool children and their roles in the family purchase decision-making process. The main aim is to find out to what extent preschool children and their parents are influenced by advertising and in which roles of the family purchase decision-making process they appear, thus how strong is their power concerning the family shopping …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem reklamních sdělení na děti předškolního věku a rolí těchto dětí v nákupním rozhodovacím procesu rodiny. Hlavním cílem je získat informace o tom, do jaké míry jsou předškolní děti ovlivněny reklamou, které role týkající se rodinného nákupního rozhodovacího procesu děti ztvárňují a jak velké je jejich slovo při nákupním rozhodování. Práce je rozdělena dvou částí. Teoretická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šenková, Kateřina. The Influence of Advertisements on Preschool Children and Their Roles in the Purchase Decision Making Process. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe