Mgr. Peter Hrnčiar

Bakalářská práce

Mockumentary: stieranie žánrov v televíznej a filmovej tvorbe

Mockumentary: genre blending in television and film production
Abstract:
Bachelor thesis Mockumentary: genre blending in television and film production deals with genre of mockumentary also known as fictitious document. Paper brings an overview of this genre and describes its characteristics. Theoretical part deals with issue of genre theory, term mockumentary and brings the reflection of existing writings on this topic. Historical overview depicts key changes and tendencies …více
Abstract:
Bakalárska diplomová práca Mockumentary: stieranie žánrov v televíznej a filmovej tvorbe sa zaoberá žánrom mockumentary – fiktívnym dokumentom. Práca tento žáner predstavuje a približuje jeho charakteristiky. V teoretickej časti sa venuje problematike žánru ako takého, pojmu mockumentary a prináša reflexiu existujúcich prác o tejto téme. V historickom prehľade žánru sa práca zameriava na kľúčové zmeny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.