Bc. Elena Koroleva

Bachelor's thesis

Nové formy cestovního ruchu a jejich rozvoj v České republice

New types of tourism and their development in the Czech Republic
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou nových forem cestovního ruchu v České republice. Hlavním cílem dané práce je na základě analýzy předpokladů rozvoje nových forem cestovního ruchu vytvořit doporučení pro české podniky působící v turismu. Ústřední hypotézou bude následující tvrzení: nové formy cestovního ruchu mají velký potenciál v České republice. Metodika dané práce vychází z literární rešerše …viac
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the new forms of tourism in the Czech Republic. The main objective of this work is based on the analysis of prerequisites for the development of new forms of tourism to create advices for Czech companies operating in tourism. The central hypothesis is the following statement: New form of tourism have a huge potential in the Czech Republic. The methodology of the work is based …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedúci: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze