Miroslav Pihorňa

Diplomová práce

Creditné Deriváty – Credit Default Swap

Kreditní deriváty - kreditní swap
Anotace:
Práca sa zaoberá základmi CDS. Ukazuje hlavné dôvody vzniku a súčasnej popularity na trhu. Popisuje jeho základné princípy a najčastejšie obmeny. V ďalšej časti ukazuje základný spôsob oceňovania podľa metodológie Hull and White. Je kladený doraz na pravdepodobnosti vzniku kreditnej udalosti. Následne odbočuje od OTC trhu s CDS a venuje sa momentálne stále populárnejším CDS indexom. Tu sa snaží rozobrať …více
Abstract:
This thesis is focused on CDS. Describes main reasons why CDS exists and why is so popular nowadays. Main principles of CDS contract are described with the most common CDS derivates included. Next part deals with CDS valuation according Hull and White methodology. The probability of credit event is its main focus. CDS indices follow, as they popularity has grown substantially lately. Main aspects of …více
Abstract:
Abstrakt Práca sa zaoberá základmi CDS. Ukazuje hlavné dôvody vzniku a súčasnej popularity na trhu. Popisuje jeho základné princípy a najčastejšie obmeny. V ďalšej časti ukazuje základný spôsob oceňovania podľa metodológie Hull and White. Je kladený doraz na pravdepodobnosti vzniku kreditnej udalosti. Následne odbočuje od OTC trhu s CDS a venuje sa momentálne stále populárnejším CDS indexom. Tu sa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Tomáš Křížek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68335

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Práce na příbuzné téma