Bc. Barbora Bednárová

Diplomová práce

Sociálně žádoucí odpovědi v dotazníku PSSI v kontextu výběrového řízení do policejního sboru ČR

Socially desirable responding to the PSSI questionnaire in the context of recruitment to the Police of the Czech Republic
Abstract:
This thesis concerns applicant faking behavior during personnel selection procedures and its measurement. Police officer candidates (N=140) completed MMPI-2 during selection procedures along with two other faking questionnaires, BIDR-CZ and OCQ-25. BIDR-CZ showed concurrent validity with validity scales that are part of MMPI-2 L, K, and S. BIDR-CZ or OCQ-25 showed no incremental validity in explaining …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zameriava na skresľovanie odpovedí vo výberových konaniach a jeho meranie. Výskumný súbor tvorili uchádzači o službu v Policajnom zbore ČR (N=140), ktorým bol v rámci výberového konania administrovaný dotazník MMPI-2 a dotazníky merajúce skresľovanie odpovedí, BIDR-CZ a OCQ. Bolo zistené, že dotazník BIDR-CZ a jeho subškály BIDR-IM a BIDR-SD vykazujú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.