Theses 

Sociálně žádoucí odpovědi v dotazníku PSSI v kontextu výběrového řízení do policejního sboru ČR – Bc. Barbora Bednárová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Barbora Bednárová

Diplomová práce

Sociálně žádoucí odpovědi v dotazníku PSSI v kontextu výběrového řízení do policejního sboru ČR

Socially desirable responding to the PSSI questionnaire in the context of recruitment to the Police of the Czech Republic

Abstract: This thesis concerns applicant faking behavior during personnel selection procedures and its measurement. Police officer candidates (N=140) completed MMPI-2 during selection procedures along with two other faking questionnaires, BIDR-CZ and OCQ-25. BIDR-CZ showed concurrent validity with validity scales that are part of MMPI-2 L, K, and S. BIDR-CZ or OCQ-25 showed no incremental validity in explaining faking in clinical scales of MMPI-2. There were no connections between OCQ-25 and other measurements of faking. This research shows how different approaches to measuring faking differ in content of faking being measured.

Abstract: Táto diplomová práca sa zameriava na skresľovanie odpovedí vo výberových konaniach a jeho meranie. Výskumný súbor tvorili uchádzači o službu v Policajnom zbore ČR (N=140), ktorým bol v rámci výberového konania administrovaný dotazník MMPI-2 a dotazníky merajúce skresľovanie odpovedí, BIDR-CZ a OCQ. Bolo zistené, že dotazník BIDR-CZ a jeho subškály BIDR-IM a BIDR-SD vykazujú súbežnú validitu s validizačnými škálami MMPI-2 L, K a S. Dotazník BIDR-CZ alebo OCQ-25 podľa tohto výskumu nemajú vo výberovom konaní inkrementálnu validitu oproti validizačným škálam MMPI-2 pri vysvetľovaní sociálne žiaduceho odpovedania. Neboli zistené žiadne súvislosti dotazníka OCQ-25 s ďalšími metódami na meranie skresľovania. Tento výskum poukazuje na odlišnosť rôznych prístupov k meraniu skresľovania.

Klíčová slova: skresľovanie odpovedí, osobnostné testovanie, výberové konania, sociálna žiaducnosť, faking, personality testing, personnel selection, social desirability

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:02, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz