Marek Koňařík

Bakalářská práce

EDUTAINMENT, E-TIVITY A MULTIMEDIA VE VÝUCE GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE NA KGI PŘF UP OLOMOUC

EDUTAINMENT, E-TIVITY AND MULTIMEDIA IN GEOINFORMATICS AND CARTOGRAPHY LESSONS AT DOGI FOS UP OLOMOUC
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vymyslet příklady a sestavit ukázky interaktivních výukových her, kvizů a aktivit pro podporu výuky geoinformatických a kartografických předmětů na Katedře geoinformatiky (KGI) PřF UP Olomouc. Cíl byl splněn, práce obsahuje návrh komplexní internetové hry, kterou je možné použít jako samostatný doplňkový výukový nástroj pro denní i dálkový typ studia. Hra je vytvořena …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis Edutainment, E tivity and Multimedia in Geoinformatics and Cartography lessons at DoGI FoS UP Olomouc was to create exhibits of interactive education games, quizzes and activities like support for teaching cartography and GIS subjects. The aim has been successfully completed. Bachelor thesis includes elaborate project of internet game which can be used like a supplemental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Zuzana Šťávová
  • Oponent: Aleš Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie-geoinformatika