Mgr. Juraj Patuš

Bakalářská práce

Prostorová analýza a návrh webového informačního systému pro služby a výrobky v oblasti životního prostředí

Spatial analysis and design of web information system for environmental services and products
Abstract:
This work analyzes existing web-based information systems offering environmental innovations operating in Czech Republic in terms of possible use of geographical information systems. The work designs and implements map section of the web-based information system as well as automated import of subjects' information.
Abstract:
Práca sa zameriava na analýzu súčasných webových informačných systémov, ktoré ponúkajú inovácie v oblasti životného prostredia pôsobiacich na území ČR z pohľadu možného využitia geografických informačných systémov. Práca navrhuje a implementuje mapovú časť takéhoto webového informačného systému spolu s automatizovaným importom informácií o subjektoch.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky