František HROMAS

Bakalářská práce

Prevalence nadváhy a obezity u pubescentů a její možná redukce pomocí intervenčního pohybového programu

práce je k nahlédnutí na KTVS- ul. Na Sádkách

Obesity and overweight Prevalence of the pubescence and her perhaps reduction by the help of interventional kinetic programme
Anotace:
Tato práce je zaměřena na prevalenci nadváhy a obezity u žáků sedmých a osmých tříd základních škol a její možnou redukci pomocí intervenčního pohybového programu. Měření se zúčastnili žáci ZŠ O. Nedbala a ZŠ E. Destinové. K vyhodnocení podílu obézních jedinců a jedinců s nadváhou byl využit Boby Mass Index (BMI) a měření tloušťky deseti kožních řas. K měření byl použit kaliper typu SOMET. Tato antropometrická …více
Abstract:
This work is sight on prevalence over weight and obesity near pupil seventh and eighth classes primary school and her possible reduction by the help of interventional kinetic programme. Cope take part in pupils ZS O. Nedbala and ZS E. Destinove. K evaluation share obese individuals and individuals over weight was utilize Body Mass Index (BMI) and measurement of the size ten skinfold. To the metering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008
Zveřejnit od: 25. 4. 2008
Identifikátor: 6006

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
 • Vedoucí: Mgr. Jan Schuster

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HROMAS, František. Prevalence nadváhy a obezity u pubescentů a její možná redukce pomocí intervenčního pohybového programu. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3yab0z 3yab0z/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.