František HROMAS

Bachelor's thesis

Prevalence nadváhy a obezity u pubescentů a její možná redukce pomocí intervenčního pohybového programu

práce je k nahlédnutí na KTVS- ul. Na Sádkách

Obesity and overweight Prevalence of the pubescence and her perhaps reduction by the help of interventional kinetic programme
Abstract:
Tato práce je zaměřena na prevalenci nadváhy a obezity u žáků sedmých a osmých tříd základních škol a její možnou redukci pomocí intervenčního pohybového programu. Měření se zúčastnili žáci ZŠ O. Nedbala a ZŠ E. Destinové. K vyhodnocení podílu obézních jedinců a jedinců s nadváhou byl využit Boby Mass Index (BMI) a měření tloušťky deseti kožních řas. K měření byl použit kaliper typu SOMET. Tato antropometrická …more
Abstract:
This work is sight on prevalence over weight and obesity near pupil seventh and eighth classes primary school and her possible reduction by the help of interventional kinetic programme. Cope take part in pupils ZS O. Nedbala and ZS E. Destinove. K evaluation share obese individuals and individuals over weight was utilize Body Mass Index (BMI) and measurement of the size ten skinfold. To the metering …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008
Accessible from:: 25. 4. 2008
Identifier: 6006

Thesis defence

 • Date of defence: 5. 6. 2008
 • Supervisor: Mgr. Jan Schuster

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HROMAS, František. Prevalence nadváhy a obezity u pubescentů a její možná redukce pomocí intervenčního pohybového programu. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 04. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2008 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 3yab0z 3yab0z/2
21/8/2009
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21/8/2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.