Martina ŠUBRTOVÁ

Bachelor's thesis

Rozvojové možnosti jezera Milada

Development possibilities lake Milada
Abstract:
Tématem bakalářské práce jsou rozvojové možnosti jezera Milada. Cílem práce je analýza rozvojových možností jezera a posouzení jeho dalšího rozvoje a budoucího využití. Jednotlivé kapitoly se zabývají problematikou revitalizace krajiny, představení projektu jezera Milada, jehož součástí je také historie členských měst Dobrovolného svazku a Mikroregionu Milada, SWOT analýza a charakteristika Ústeckého …more
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis is development possibilities lake Milada. The main aim is to analyze the possibility of developing the lake and assess its further development and future use. Individual chapters deal with the revitalization of the country and characteristics of the Usti region. Another chapter deals with the possibilities of developing and analysis it through projects and questionnaires …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠUBRTOVÁ, Martina. Rozvojové možnosti jezera Milada. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development