BcA. Adéla Venclová, DiS.

Master's thesis

Interpretace skladeb vybraných českých autorů 19. století na dobové varhany

Interpreting the works of selected Czech 19th century composers on period organs
Abstract:
Diplomová práce Interpretace skladeb vybraných českých autorů 19. století na dobové varhany se zabývá interpretací varhanních skladeb významných českých osobností raného romantismu. V období mezi lety 1810 a 1870 vznikaly skladby ovlivněné německým romantismem, podle současného porozumění tehdejšímu varhanářství však tyto skladby kladly na dobové varhany nadstandardní nároky. Cílem práce je konfrontovat …more
Abstract:
The thesis Interpreting the works of selected Czech 19th century composers on period organs focuses on how to interpret select organ compositions of notable Czech personalities from the early romantic period on period instruments. In the 1810-1870 timeframe, compositions were being written that were influenced by German romanticism, but according to our current understanding of period organ-building …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: MgA. Pavel Černý
  • Reader: doc. MgA. Zdeněk Nováček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/l3dkt/