Lucie Šeborová

Bakalářská práce

Návrh učebního textu pro tematický celek Barvení vlasů

Design of textbooks for the thematic complex of Hair Coloring
Anotace:
Ve své práci se zabývám vytvořením návrhu vlastního učebního textu, který bude sloužit při výuce Technologie oboru Kadeřník 69-51-H/01 zkrácené studium, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Cílem teoretické části práce je popsat funkce učebnice, zhodnotit obsahové, didaktické, jazykové i estetické stránky učebních textů.Praktická část je zaměřena na vytvoření tematického plánu a …více
Abstract:
My job involves in the creation of educational text design which serves in the tuition of technological hairdressing field 69-51-H/01, the shortened education which is finished by a final exam and a list from the tutor. The aim of the theoretical part is to describe the function of the textbook, evaluate contenting, didatic, linguistic also aesthetic values of the education texts. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání