Lenka Jančová

Bakalářská práce

Akcie – klasifikácia, hodnota a cena akcií

Shares - classification, value and share price
Abstract:
This Bachelor´s thesis presents models of assessing the cost on the basis of analysis of elementary theoretical relations and terms. The value and the cost of shares are used in the comparative analysis of representative joint-share company. The first chapter of my Bachelor´s thesis is aimed at defining the term share and its classification; the rights and duties of sharekholders. I also defined advantages …více
Abstract:
Táto bakalárska práca na základe analýzy základných teoretických vzťahov a pojmov prezentuje modely na ohodnotenie ceny. Hodnoty a ceny akcií sú použité v komparatívnej analýze vybranej akciovej spoločnosti. V prvá kapitola tejto bakalárskej práce je venovaná definovaniu pojmu akcia, jej klasifikácií, právam a povinnostiam vlastníkov akcií. Definované sú aké sú výhody a nevýhody i prevod akcií. Druhá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma