František Novák

Bakalářská práce

a) Bakalářský varhanní koncert / b) Petr Eben - Mutationes per organo grande e piccolo

a) Bachelor's final Concert - Organ / b) Petr Eben - Mutationes per organo grande e piccolo
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá varhanním cyklem Petra Ebena Mutationes per organo grande e piccolo, o kterém je v této práci pojednáno nejen teoreticky, ale zároveň i prakticky – na základě interpretačního rozboru vybraných audio nahrávek tohoto díla dle „Teorie interpretace“ dr. Jiřiny Dvořákové Marešové. Kromě hlavního zaměření na tento varhanní cyklus, je v této práci zmíněna také osobnost Petra …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses the organ cycle Mutationes per organo by Petr Eben. The thesis is both theoretical and practical – it is based on an interpretative analysis of selected audio recordings of the opus, using the „Theory of interpretation” by dr.Jiřina Dvořáková Marešová. Apart from that, the thesis also concentrates on the persona of Petr Eben, his works and bibliography, which are essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9974

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 8. 2017
 • Vedoucí: Pavel Svoboda, MgA. Pavel Svoboda
 • Oponent: doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., PhDr. Dana Soušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.