Tomáš MARCHOVSKÝ

Diplomová práce

Zaměstnavatel jako partner školy

Employer as a school partner
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem současné podoby spolupráce škol s budoucími zaměstnavateli jako partnery školy. Pro tyto účely jsem si vybral vzorek škol s oborem cestovní ruch, protože jde o obor příbuzný škole, ve které sám již působím. Záměrem práce bylo získání nových praktických vědomostí o významu spolupráce se zaměstnavateli, kteří realizují praktickou výuku.
Abstract:
The thesis deals with the development of the current form of cooperation between schools and future employers as school partners. For this purpose, I chose a sample of schools with a field of tourism, because it is a field related to the school where I myself already operate. The intention of my work was to gain new practical knowledge about the importance of cooperation with employers who perform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Tomáš Bouda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARCHOVSKÝ, Tomáš. Zaměstnavatel jako partner školy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů