Jakub Ryba

Diplomová práce

Vliv plánovaného zařízení KIC Odpady (ZEVO) v Karviné na postoje obyvatel a síla vlivu NIMBY efektu

The influence of planned project KIC Odpady (WtE) in Karviná city on residents' attitude and the strength of NIMBY effect
Anotace:
Ačkoliv existuje obecně mezi veřejností velká míra podpory projektů souvisejících s využíváním obnovitelných zdrojů, tak realizace konkrétních projektů se většinou setkává s negativními ohlasy lokálních obyvatel. Jejich negativní postoj je často označen za projev NIMBY ("not in my backyard") efektu bez zkoumání konkrétních příčin. V teoretické časti této diplomové práce je proto definován NIMBY ("not …více
Abstract:
Although there is, in general, a significant level of support of projects related to use of renewable resources, in fact realization of the specific projects usually meets with negative attitude of local residents. This negative attitude is often called as NIMBY ("not in my backyard") effect without further research of particular causes. Therefore, in the theoretical part of this diploma thesis NIMBY …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Slavík
  • Oponent: Marta Osersová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41306

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí