Martina VÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Metoda minimální hodnoty a její role při snižování nákladů na odpadové hospodářství ve vybraných obcích Ústeckého kraje

The method of minimal value and its role in reducing the cost of waste management in selected municipalities of the Ústí region
Anotace:
Cílem práce je vyhodnotit, do jaké míry může být metoda "minimální hodnoty" využita pro snižování nákladů obcí na odpadové hospodářství. Pomocí metody "minimální hodnoty" bude provedena analýza nákladů na nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem ve vybraných obcích Ústeckého kraje. Dále bude zkoumáno, do jaké míry jsou výdaje na odpadové hospodářství vynakládány efektivně a zjistit možné …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the extent to which the method of "minimum value" can be used to reduce the municipal waste management costs. Using the "minimum value" method, an analysis of the costs of management of various types of waste will be performer, espoecially mixed and sorted municipal waste in selected municipalities of the Ústí Region. Furthermore, the extent to which expenditures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇOVÁ, Martina. Metoda minimální hodnoty a její role při snižování nákladů na odpadové hospodářství ve vybraných obcích Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management