Theses 

Národnostní menšiny a jejich integrace v České republice – Michaela BAĎUROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela BAĎUROVÁ

Bakalářská práce

Národnostní menšiny a jejich integrace v České republice

National minorities and their integration in the Czech Republic

Anotace: Bakalářská práce je zaměřená na téma národnostní menšiny a jejich integraci v České republice. Práce je zaměřená pouze v teoretické směru, přesto je rozdělena do několika kapitol. Na začátku definujeme pojem národnostní menšina v české legislativě, legislativní zákony a opatření na ochranu práv menšin. Jako první hlavní téma je zmiňován vývoj národnostních menšin v naší zemi podle politických změn v organizaci státu od počátku Československa v roce 1918 až po současnost. Druhou větší část práce tvoří proces integrace, jeho vymezení, struktura a dimenze podle definic dvou autorů. Poslední kapitoly se věnují integrační politice ČR a v neposlední řádě popisuji postoj majoritní společnosti k menšinám a jeho nejčastější překážky.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the theme of the national minority and their integration in the Czech Republic. The thesis pay special attention to theoretical direction only, in spite of it is devided into several chapters. In the beginning I define the concept of a national minority in Czech legislation and legislative laws and measures to protect the rights of minorities. The first major theme is the development of national minorities in our country, according to the political changes in the organization of the state since the beggining of Czechoslovakia in 1918 to the present. The second major part of the thesis constitute integration process, its definition and structure and dimension according to the formulation of two authors. The last chapters are dedicated to the integration policy of the Czech Republic and last but not least, the attitude of the major society towards minoritties and its most frequent obstacles is described.

Klíčová slova: národnostní menšina, majorita, minorita, legislativa menšin, integrace, multikulturalismus, integrační politika, postoj k menšinám

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48356 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

BAĎUROVÁ, Michaela. Národnostní menšiny a jejich integrace v České republice. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:38, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz