Bc. Lenka Benešová

Bakalářská práce

Votivní nástěnný obraz v presbytáři konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou

The votive wall painting in the presbytery of convent church of the Assumption of Virgin Mary and St. Nicholas in Žďár nad Sázavou
Anotace:
Práce se zabývá votivní nástěnnou malbou znázorňující výjev klečících rytířů před Pannou Marií s Ježíškem, která byla odkryta v roce 2007 na jižní straně presbytáře konventního kostela ve Žďáře nad Sázavou. Studie zahrnuje především interpretaci postav a podrobnou analýzu malby v kontextu nástěnného malířství druhé třetiny 15. století, jež posloužily k určení datace a objednavatele malby.
Abstract:
The thesis deals with the votive wall painting which portrays kneeled knights in front of Virgin Mary with Child which was discovered in the south wall of the presbytery of convent church in Žďár nad Sázavou in 2007. The thesis includes especially the interpretation of persons and detailed analysis of the wall painting in the context of the second third of the 15th century wall painting, which helped …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta