Bc. Jana Maršálková

Diplomová práce

Nástroje podpory cestování dětí a mládeže a požadavky tohoto segmentu na ubytovací a stravovací zařízení

Support tools for the travelling of children and young people and the requirements of this segment for accommodation and catering facilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou nástrojů podpory cestování dětí a mládeže a zjištěním požadavků tohoto segmentu na ubytovací a stravovací zařízení. Práce se v teoretické části zaměřuje na vysvětlení pojmů o cestovním ruchu, vymezuje věkové rozdělení dětí a mládeže a specifické formy cestovního ruchu tohoto segmentu. Dále popisuje tuzemské a zahraniční organizace zabývající se podporou cestování …více
Abstract:
Dissertation shows analysis of tools to support tourism for children and youth and finding about their needs of accommodation and catering facilities. Theoretical part of work explains concept of tourism, define age range of children and youth and their specific forms of tourism. It further describes domestic and foreign organizations encouraging youth to travel. Analytical part of work shows analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/c5nhr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Darina Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze