Bc. Martina Zdražilová Heberová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace v podmínkách neziskové organizace

Marketing communication in conditions of non-profit organizations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace neziskových organizací v prostředí České republiky. V teoretické části práce je stručně zmíněna historie, základní typologie, způsoby plánování a financování. Zmíněny jsou nástroje marketingové komunikace nejčastěji používané právě pro potřeby neziskových organizací odkázaných na financování z vnějších zdrojů. Důraz je kladen na …více
Abstract:
This thesis deals with the marketing communication of non-profit organizations in the Czech Republic. In the theoretical part of the work is briefly mentioned in the history, basic types, ways of planning and financing. Mentioned are the tools of marketing communications most commonly used just for the needs of non-profit organizations who are dependent on funding from external sources. The emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní