Bc. Iva Bedřichová

Diplomová práce

Pohybový a výživový režim žáků ve 3. ročníku ZŠ

Physical and nutrition regimen of pupils in the 3rd year of primary school
Anotace:
Diplomová práce „Pohybový a výživný režim žáků ve 3. ročníku ZŠ“ pojednává o pohybovém a výživovém režimu žáků ve 3. ročníku ZŠ. Navazuje na edukační program Pohyb a výživa. Hlavním cílem práce je vyhodnotit evaluační archy programu Pohyb a výživa vyplněné žáky třetích ročníků 33 základních škol v České republice. Teoretická část shrnuje současné poznatky o zdraví člověka, edukačním programu a výživovém …více
Abstract:
Diploma thesis „Physical activity and nutrition regiment of pupils in the 3rd year of primary school“ deals about physical activity and nutrition regimen of pupils in the third year of primary school. It is connected to the educational programme called Physical activity and nutrition. The main aim of the thesis is to evaluate information about physical and nutrition situation in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta