Ing. Nosálek Nosálek, MBA

Master's thesis

Organizace Severoatlantické smlouvy a bezpečnost ČR

North Atlantic Treaty Organization and Security of the Czech Republic
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO) ve vztahu k bezpečnosti České republiky, přičemž daná problematika je zde řešena v širších souvislostech složitých evropských a transatlantických vztahů. Bezpečnost našeho státu se po vstupu do NATO opírá o kolektivní obranu v rámci silné transatlantické vazby. Tento zásadní benefit je však částí laické, ale i odborné …viac
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in relation to the security of the Czech Republic, while the issue is addressed in the broader context of complex European and transatlantic relations. After joining NATO, the security of our state is based on collective defense within a strong transatlantic link.However, this fundamental benefit is often confronted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedúci: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
  • Oponent: MSc Jan Polišenský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní