BcA. Soňa Alexová

Diplomová práce

Komparace daňových systémů v České a Slovenské republice s důrazem na zdanění práce v oblasti kultury

Comparison of the Czech and Slovak tax systems with an emphasis on labour taxation in the arts and cultural sector
Anotace:
Cílem diplomové práce je nabídnout komparaci českého a slovenského daňového systému s důrazem na zdanění práce v oblasti kultury. Na základě analýzy českých a slovenských zákonů nabízí diplomová práce porovnání systémů a sazeb daně z příjmu včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění u fyzických osob v České a Slovenské republice. Důraz je kladen na specifické možnosti poměrů v oblasti kultury …více
Abstract:
The main goal of the Master thesis is to offer a comparison of the Czech and Slovak tax systems, with an emphasis on labour taxation in the arts and cultural sector. The master thesis compares the tax systems and tax rates including social and health insurance based on an analysis of Czech and Slovak law. An emphasis is placed on the specific possibilities of work in the cultural sector such as labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jakub Pejcal
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta