BcA. Soňa Alexová

Master's thesis

Komparace daňových systémů v České a Slovenské republice s důrazem na zdanění práce v oblasti kultury

Comparison of the Czech and Slovak tax systems with an emphasis on labour taxation in the arts and cultural sector
Abstract:
Cílem diplomové práce je nabídnout komparaci českého a slovenského daňového systému s důrazem na zdanění práce v oblasti kultury. Na základě analýzy českých a slovenských zákonů nabízí diplomová práce porovnání systémů a sazeb daně z příjmu včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění u fyzických osob v České a Slovenské republice. Důraz je kladen na specifické možnosti poměrů v oblasti kultury …more
Abstract:
The main goal of the Master thesis is to offer a comparison of the Czech and Slovak tax systems, with an emphasis on labour taxation in the arts and cultural sector. The master thesis compares the tax systems and tax rates including social and health insurance based on an analysis of Czech and Slovak law. An emphasis is placed on the specific possibilities of work in the cultural sector such as labour …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Jakub Pejcal
  • Reader: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta